Opći uvjeti poslovanja agencije

OBVEZE AGENCIJE

Obveza Agencije je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Agencija će svoje obveze ispuniti u cijelosti, osim u slučaju nastupa izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Agencija se obvezuje Putniku pružiti sve potrebne informacije i obavijesti o uslugama, te pružiti usluge s predmetnim sadržajem i svojstvima i skrbiti o interesima i pravima Putnika u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i poslovnim običajima u ovoj djelatnosti.

OBVEZE PUTNIKA

U svrhu rezervacije Agencijskih usluga potrebno je da Putnik pruži osobne podatke sukladno odredbama o zaštiti osobnih podataka. Za svaku potvrđenu rezervaciju Putniku će biti izdano Pismo potvrde sa svim relevantnim informacijama u vezi pružanja usluge. Za sve ono što nije navedeno u Pismu potvrde vrijede Opći uvjeti poslovanja.

SADRŽAJ UGOVORENIH USLUGA

Detaljan sadržaj svakog rezerviranog programa, sve informacije o rezerviranom izletu ili transferu i svim ostalim uslugama, kao i uvjeti otkaza nalaze se u Pismu potvrde.

POSTUPAK REZERVACIJE I NAČIN PLAĆANJA

Upiti i rezervacije se prihvaćaju i potvrđuju elektronskom poštom ili osobno na Agencijskom pultu. Ugovor se smatra zaključenim i rezervacija potvrđena primitkom Pisma potvrde. Agencija zadržava pravo izmjene cijena usluga u svako vrijeme. Plaćanje se obavlja po odlasku na recepciji, kreditnom karticom ili gotovinom. Sva plaćanja bit će izvršena u kunama. Ukoliko se za plaćanje koristi kreditna kartica inozemnog izdavatelja, cijena izražena u kunama konvertirat će se u lokalnu valutu u kojoj inozemni izdavatelj izdaje račun za troškove koji terete kreditnu karticu. Navedena konverzija će biti izvršena primjenom tečaja koji je ugovoren između inozemnog izdavatelja i korisnika kreditne kartice te stoga postoji mogućnost odstupanja iznosa za koji će biti terećena kartica od originalne cijene navedene našim cjenikom. Putnikovi osobni podaci, kao i podaci o kreditnoj kartici, u potpunosti su zaštićeni a prijenos podataka odvija se preko sigurnosnog servera.

PRAVO AGENCIJE NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

Agencija zadržava pravo u svakom trenutku otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

PRAVO GOSTA NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

U slučaju da Putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (elektronskom poštom) ili usmeno (osobno na pultu Agencije). U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije:

Uvjeti otkaza za izletničke programe (pješački razgledi):
– Za otkaz izvršen od 48 – 25 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 30% ukupne vrijednosti rezervacije.
– Za otkaz izvršen od 24 sata do 0 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije ili u slučaju „no-show“, Agencija će teretiti goste za troškove otkaza u visini od 100% ukupne vrijednosti rezervacije.

Uvjeti otkaza za izletničke programe (izleti brodom):
– Za otkaz izvršen od 7 dana – 49 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 30% ukupne vrijednosti rezervacije.
– Za otkaz izvršen od 48 – 25 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 50% ukupne vrijednosti rezervacije.
– Za otkaz izvršen od 24 sata do 0 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije ili u slučaju „no-show“, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 100% ukupne vrijednosti rezervacije.

Uvjeti otkaza za transfere vozilom (automobil, kombi, minibus):
– Za otkaz izvršen od 48 – 25 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 30% ukupne vrijednosti rezervacije.
– Za otkaz izvršen od 24 sata do 0 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije ili u slučaju „no-show“, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 100% ukupne vrijednosti rezervacije.

Uvjeti otkaza za transfere brodom:
– Za otkaz izvršen od 7 dana – 49 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 30% ukupne vrijednosti rezervacije.
– Za otkaz izvršen od 48 – 25 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 50% ukupne vrijednosti rezervacije.
– Za otkaz izvršen od 24 sata do 0 sati prije početka korištenja potvrđene rezervacije ili u slučaju „no-show“, Agencija će teretiti gosta za troškove otkaza u visini od 100% ukupne vrijednosti rezervacije.

PRAVO NA PRIGOVOR

Svaki Putnik ima pravo prigovora zbog nekvalitetno izvršene ili neizvršene uplaćene usluge. Svaki eventualni prigovor Putnik podnosi osobno na pultu Agencije ili na e-mail: concierge@hotel-lero.hr , poštom: Iva Vojnovića 14, 20000 Dubrovnik. Agencija će bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima pisanim putem potvrditi njegov primitak te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora. Svi sporovi ili nesuglasice rješavat će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane. Predmetni spor se kao takav može riješiti putem Platforme za online rješavanje potrošačkih sporova (http://ec.europa.eu/odr) odnosno pred nadležnim sudom.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr., upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge, pismo potvrde). Svi navedeni podaci, odnosno njihovo prikupljanje i obrada su pokriveni sustavom Politike privatnosti, a Agencija jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe te da ih neće dijeliti ni s kim, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge.

Imate li pitanja ili posebnih želja?

Rezervacije, prodaja i concierge

PON – NED
7:00 – 22:00

CHECK IN
od 15:00 

CHECK OUT
do 11:00

WEB STRANICA
villaorabelle.hr

Rezervacije, prodaja i concierge

PON – NED
24 sata

CHECK IN
od 14:00

CHECK OUT
do 10:00

WEB STRANICA
hotel-lero.hr

Pravne informacije i zaštita podataka | Opći uvjeti poslovanja agencije | Sva prava pridržana © Villa Orabelle, Hotel Lero 2023 | Dizajn Apropo